No.9

Niçin Workshoplar?
İngilizce “Workshop” kelimesinin sözlükteki karşılığına baktığımızda iki anlamı var:
Birincisi el işlerinin, hafif-küçük üretimlerin yapıldığı küçük çalışma yeri, ikincisi ise sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilen, katılımcılar arası bilgi paylaşımına ve etkileşime dayalı eğitim semineri veya bir dizi toplantı… Her türlü etkinlik için adlandırılabilen workshop kelimesi daha çok 2 – 3 saat süren hobi atölyeleri için kullanılan bir kalıp haline gelmiştir.

Sanat Workshoplarının; yaygın olduğu alanların Seramik, Heykel, Resim, Oyunculuk, Fotoğrafçılık gibi sanat odağındaki kategoriler olduğunu söylemek mümkün. 2 – 3 saat ortalamalı süren bu etkinlikler, arkadaşlarınızla yapılacak bir aktivitenin veya kişisel hobi olarak görülen ilgi alanlarının bir seviye ileri taşınması amacıyla tercih edilmelidir.2 – 3 saat ortalamalı süren bu etkinlikler, arkadaşlarınızla yapılacak bir aktivite veya hobi olarak görülen ilgi alanlarının bir seviye ileri taşınması amacıyla tercih edilmelidir.

Çocuk Workshopları ise çocuklarınızın yaratıcılığını arttıracağı, kendi ürettiği eserleri kullanabilmenin hissettirdiği yaratıcılık duygusunu kazanacağı bir çok etkinliğin gerçekleştiği çalışmalardır.

Eğitim Workshoplarında ise iş eğitimi, iş geliştirme, kişisel gelişim ve meslek edinme gibi kategorileri kapsayan bu eğitimler sonucunda sertifika dağıtılarak, katılımcıların çalışma hayatını verimini arttırmak temel amaçtır.

Atölye çalışmalarımıza sadece kendinizi ve hayallerinizi getirin!

No.9

Resim

Heykel

Fotoğraf

Tasarım

Kişisel Gelişim

Kitap Sohbetleri

Workshoplar